KHL CBTT Nghị quyết HĐQT - Thông qua đơn từ chức ông Nguyễn Quốc Việt, cử ông Vũ Văn Nguyện đảm nhiệm chức vụ CTHĐQT
17/03/2023 4:51:59 CH       

KHL CBTT Nghị quyết HĐQT - Thông qua đơn từ chức ông Nguyễn Quốc Việt, cử ông Vũ Văn Nguyện đảm nhiệm chức vụ CTHĐQT

Tệp đính kèm:  CBTT- NQ HĐQT[signed].pdf
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
TIN NỔI BẬT