KHL: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
KHL - 21/12/2020 12:00:00 SA       
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHL của CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/12/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh;
+ Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có).
Tin mới hơn
Không có tin mới hơn
Tin cũ hơn
Không có tin cũ hơn
TIN NỔI BẬT