Giới thiệu công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG

 

 

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long tiền thân là Công ty TNHH Hưng Long - Quảng Ninh, thành lập từ năm 2001, với các ngành nghề kinh doanh chủ yếu là Sản xuất gạch xây dựng và đất sét nung trên dây truyền lò Tuynel, sản xuất cấu kiện xây dựng bằng bê tông, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi..

 

Công ty TNHH Hưng Long – Quảng Ninh thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2202000103 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp, đăng ký lần đầu ngày 11/10/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 14/01/2009.

 


 
Tin nổi bật
 
 • Gạch cách âm, cách nhiệt - Hourdis

 • Gạch cách âm, cách nhiệt - Hourdis

 • Gạch cách âm, cách nhiệt - Hourdis

 • Gạch cách âm, cách nhiệt - Hourdis

 • Gạch cách âm, cách nhiệt - Hourdis

 • Gạch cách âm, cách nhiệt - Hourdis

 • Gạch cách âm, cách nhiệt - Hourdis

 • Gạch cách âm, cách nhiệt - Hourdis

 • Gạch cách âm, cách nhiệt - Hourdis

 • Gạch cách âm, cách nhiệt - Hourdis

 • Gạch cách âm, cách nhiệt - Hourdis

 • Gạch cách âm, cách nhiệt - Hourdis

 • Gạch cách âm, cách nhiệt - Hourdis

 • Gạch cách âm, cách nhiệt - Hourdis

 • Gạch cách âm, cách nhiệt - Hourdis

 • Gạch cách âm, cách nhiệt - Hourdis

 • Gạch cách âm, cách nhiệt - Hourdis

 • Gạch cách âm, cách nhiệt - Hourdis

 • Gạch cách âm, cách nhiệt - Hourdis

 • Gạch cách âm, cách nhiệt - Hourdis