Hủy họp đại hội cổ đông bất thường
KHL - 11/01/2021 12:00:00 SA       

Do Hội đồng Quản trị đã họp lại và thay đổi kế hoạch liên quan tới nội dung tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020, CTCP Khoán sản và Vật liệu Xây Dựng Hưng Long xin thông báo về việc hủy Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2020 của CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long.

Tin mới hơn
Không có tin mới hơn
Tin cũ hơn
TIN NỔI BẬT