Thông báo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
KHL - 30/11/2020 12:00:00 SA       

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : CTCP Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long

Mã chứng khoán : KHL
 
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
 
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
 
Sàn giao dịch : UPCOM
 
Ngày đăng ký cuối cùng : 25/12/2020
 
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
 
Trân trọng!
 
Tệp đính kèm:  KHL - ĐHCĐ 2020.pdf
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Không có tin cũ hơn
TIN NỔI BẬT