KHL- Khắc phục vi phạm công bố thông tin
KHL - 23/07/2016 12:00:00 SA       

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long xin công bố thông tin bổ sung Nghị quyết HĐQT số 06/2014/NQ-HĐQT/KHL ngày

23/06/2014 về thông qua việc Đầu tư hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Phương Trung và Nghị quyết HĐQT số 01/2015/NQ-HĐQT/KHL ngày 20/01/2015 về Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và đưa ra phương hướng hoạt động năm 2015

Tệp đính kèm:  KHL_khac_phuc_vi_pham_CBTT.PDF
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
TIN NỔI BẬT