Địa chỉ : Thôn An Biên 1 – Lê Lợi – Hoành Bồ - Quảng Ninh

Tel : 0333.691.092

Fax: 0333.692.555

Email : khl@khoangsanhunglong.vn