Tầm nhìn, sứ mệnh

        Viện Nghiên cứu Quy hoạch Nông nghiệp, Nông thôn là Tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, được thành lập theo quyết định số 70/QĐ-LHHVN của Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Trung ương các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ngày 23 tháng 1 năm 2013. Viện là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản tại ngân hàng và hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập.

        Nguồn lực khoa học chính của Viện đến từ các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học như Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp; Viện Thổ nhưỡng nông hóa; Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Viện Kiến trúc; Trường Đại học nông nghiệp Hà Nội và Trường Đại học nông nghiệp Hà Nội và Trường Đại học Thái Nguyên.

         Với đội ngũ cán bộ khoa học tâm huyết với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, đã từng giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan nghiên cứu, trực tiếp chủ nhiệm nhiều đề tài khoa học, dự án cấp nhà nước, cấp Bộ, cấp địa phương có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn. Trong đó có nhiều dự án về Quy hoạch tổng thể nông nghiệp, nông thôn các cấp, quy hoạch ngành hàng; quy hoạch snả phẩm chủ lực; quy hoạch sử dụng đấ đai; phân loại lập bản đồ đất; đánh giá đất đai; các vấn đề về môi trường đất nói chung như ô nhiễm, thoái ohá; môi trường nông nghiệp, nông thôn.

          Đa số các bộ đều tham gia giảng dạy và đào tạo cán bộ có trình độ từ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành quản lý đất đai; thổ nhưỡng; môi trường; quy hoạch; kinh tế nông nghiệp, Viện có khả năng thực hiện tốt các đề tài nghiên cứu, các dự án liên quan đến quy hoạch nông nghiệp, nông thôn ở các cấp lãnh thổ trên phạm vi toàn quốc.

 

TIN NỔI BẬT